Støvmåling

Vi bruker nyeste instrument for støvmåling til nybygg, rehabiliteringsprosjekt.

Med nyeste teknologi, BM Dustdetektor, kan vi måle støv og levere en

støvmålingsrapport i henhold til NS-INSTA 800 eller 810. Vi kan gi tilbud på

støvmålingsrapport til bedrifter uavhengig av hvem som har utført renholdet.

Et lavt støvnivå er viktig for et godt innemiljø, sammen med blant annet forhindring av sopp og muggdannelse.