-renholdstjenester-
Daglig renhold
 
· Daglig renhold, altså det faste bedriftsrenholdet, er viktig for deg og medarbeiderne, og kjernen i virksomheten til Trøndervask As. Vi utfører daglig renhold for næringsliv og offentlig forvaltning, hovedsakelig i Trondheim.
 
· Mange av kundene våre har benyttet oss gjennom en årrekke, fordi de opplever at vi leverer som avtalt og alltid er lydhøre for dialog og forbedringsområder. Godt daglig renhold skaper trivsel på arbeidsplassen, og gir et godt klima og miljø for både medarbeidere og kunder. Sammen med kunden utarbeider vi en arbeidsplan for vask, rengjøring, gulvpleie og øvrige faste oppdrag, og alle kunder har en fast kontaktperson som følger opp det daglige renholdsarbeidet.
 
· Vi tilstreber å ha faste renholdere for hver kunde, men det viktigste er at arbeidsplanen er grundig og at kundens faste kontaktperson har oversikt og hele tiden er tett på arbeidet som utføres. Takket være gode metoder og moderne utstyr kan vi utføre godt renhold til riktig pris.
 
· Trøndervask utfører profesjonelle renholdstjenester for bedrifter i Trondheim. Alle former for bedriftsrenhold, vask, rengjøring og tilhørende tjenester utføres med høy kvalitet og til rett pris.
 
 

ISO 14001 / 9001

SERTIFISERT

© 2016-17 Buvik Systemservice AS