Støvmåling

Vi bruker nyeste instrument for støvmåling til nybygg, rehabiliteringsprosjekt.

Med nyeste teknologi, BM Dustdetektor, kan vi måle støv og levere en

støvmålingsrapport i henhold til NS-INSTA 800 eller 810. Vi kan gi tilbud på

støvmålingsrapport til bedrifter uavhengig av hvem som har utført renholdet.

Byggvask

 

Til alle byggeprosesser, enten det er nybygg eller rehabilitering, er det behov for vask og renhold under byggeprosessen. I tillegg kreves det en avsluttende byggrengjøring når arbeidet er sluttført. Vi kan bidra på alle disse stadiene; først med å gjøre arbeidsmiljøet for håndverkerne bedre og deretter ved å gi lokalene den siste rengjøringen før byggherren overtar nybygget.

 

Trøndervask har lang erfaring med vask og byggerengjøring. Medarbeiderne våre vet hvordan en byggeplass fungerer og forstår hvor viktig et godt renhold er under byggeprosessen. Vi tilbyr en skreddersydd løsning for byggrenhold, som kan innebære løpende rydding/renhold og en avsluttende byggrengjøring.

Innemiljø 
 

I de senere år er det kommet frem grundig dokumentasjon på plager i innemiljøet. Dårlig inneklima kan gi brukere og medarbeidere slimhinneirritasjoner, hodepine, konsentrasjonsvansker og føler en unormal tretthet. Forurensninger i inneluft fra gips, mineralull, betong og annet byggestøv er en alvorlig belastning på menneskenes helse, miljø og trivsel.

 

Inneklimaet er ofte betydelig dårligere i nyere bygninger enn i bygninger som har vært i drift en tid. Dette skyldes ikke bare avgassing fra nye materialer, men også forurensninger i form av støv og avfall som ikke fjernes under byggeprosessen. Når det bygges nytt eller pusses opp, utføres det en rekke støvspredende aktiviteter som saging, sliping, hugging, meisling osv. Derfor er grundig byggrenhold i anleggsperioden ekstra viktig!

Ventilasjonskanaler

Rengjøring av vifter

Utskiftning av filter (ca en gang i året)

Sjekke luftinntak og aggregat

Foreta skikkelig gjennomlufting (ved kjøring på maks eller eventuelt ved åpning av vinduer)

-renholdstjenester-

ISO 14001 / 9001

SERTIFISERT

© 2016-17 Buvik Systemservice AS